Säteilyturvallisuus

Säteilylain muutos 15.12.2018 toi mukanaan uuden ammattiryhmän nimeltään säteilyturvallisuusasiantuntija (STA). Toiminnanharjoittajan on turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa. Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV) ja tarvittaessa tälle sijainen. Säteilyturvallisuusvastaavan tehtävänä on huolehtia toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelun toteuttamisesta. Toiminnanharjoittajan on noudatettava Säteilylain velvoitteita säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttämisestä säteilytoiminnassaan viimeistään 15.12.2019.

Hartsia Consultechin säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) palvelut ovat käytettävissä:

 • työperäisen altistuksen arvioinnissa ja rajoittamisessa;
 • annosrajoitusten asettamisessa ja käytössä säteilysuojelun optimoimiseksi
 • varautumisessa säteilyturvallisuuspoikkeamiin ja niitä koskevien suunnitelmien laadinnassa;
 • säteilytoiminnan turvallisuusarvion laadinnassa;
 • turvajärjestelysuunnitelman laadinnassa;
 • työntekijöiden säteilyturvallisuusohjeiden laadinnassa;
 • työntekijöiden säteilysuojelukoulutuksen ja täydennyskoulutuksen tarpeen määrittelyssä ja koulutuksen suunnittelussa;
 • säteilylähteiden ja niiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä niihin liittyvien säteilysuojausten ja turvallisuutta koskevien järjestelmien käyttöönotossa;
 • säteilytyöntekijöiden luokittelussa;
 • työskentelyalueiden luokittelussa;
 • altistusolosuhteiden tarkkailun ja henkilökohtaisen annostarkkailun järjestämisessä;
 • raskaana olevien ja imettävien työntekijöiden työjärjestelyissä;
 • säteilyturvallisuuspoikkeamien syiden ja poikkeamasta aihetuvan säteilyaltistuksen selvittämisessä sekä vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelussa.

Lyijy on tehokas suojausmateriaali ionisoivalle säteilylle.