STA työssään

Ionisoivaa säteilyä tuottavien laitteiden varoitusvalojen on toimittava ja niiden toimintaa tulee seurata säännöllisesti. Varoitusvaloilla tai muilla menettelyillä havaitaan säteilylaitteen toiminta ja säteilyn tuottaminen.

Säteilylähteiden vaihtotyössä ja säteilylaitteen huollossa sätelylähteiden kuljetussäiliöt tulee säilyttää mahdollisimman kaukana huoltokohteesta ja merkitä näkyvästi. Työskentelyn taukojen ajaksi tila on lukittava. Käytetyt lähteet on siirrettävä lukittavaan ja kulkuvalvottuun säteilysuojaan.

Radioaktiiviset lähteet merkitään yksityiskohtaisesti varoituskyltteineen. Kuljetussäiliöön merkittävissä tiedoista tulee selvitä radioaktiivisuuden luokka, radioaktiivinen aine, aktiivisuus sekä annosnopeus metrin päästä lähteestä.

Säteilyn käytön valvonta-alue alkaa oven takana.

Tietokonetomografialaitteen tilan ilmaiseva kyltti.

Laadunvarmistusta läpivalaisulaitteella. Terveydenhuollon kuvantamisen säteilylaitteiden tulee suoritua niin säteilyhygienisesti kuin myös laadullisesti. Laadunvarmistuksen yksi testi on viivanparierottelukyvyn mittaus.

Geiger-putkella varustettu säteilymittari. Mittaus osoittaa kohteen taustasäteilyä.

Tietokonetomografialaitetilan säteilysuojattu ovi varoituksineen. Säteilysuojatun tilan oven aukaisu lopettaa tietokonetomografialaitteen säteilyn ovessa olevien turvakytkimien avulla.

Säteilysuojaovesta tulee löytyä tieto lyijyvastaavuudesta, joka ilmaisee säteilyltä suojaavan lyijyn paksuutta. Myös säteilysuojan tarkkailuikkunasta tulee löytyä tieto lyijyvastaavuudesta.

Monitoimitila niin ionisoivaa kuin ionisoimatonta säteilyä tuottavan laitteen huoltoon. Monitoimitilan ulkopuolella on varoitusmerkit molemmista säteilylajeista sekä säteilyn käyttöä osoittava varoitusvalo. Tilan oven voi lukita sisäpuolelta, estäen ulkopuolisten pääsyn tilaan.

Joskus hoito- tai tutkimuslaitteet lähtevät eläkkeelle. Kuvassa fotoni- ja elektronisäteilyä tuottava lineaarikiihdytin, joka vaihdettiin 16 vuoden käytön jälkeen uuteen.

Välillä tulee paikkoja vastaan, joissa varoitusvalojen olisi hyvä olla käytössä, vaikka lupa niiden pois kytkemiselle on annettu. Tila, jossa on ovi sijaitsee on julkinen ja mahdollisuus sille, että ulkopuolinen pääsee säteilytyksen aikana tilaan, on mahdollinen.

Säteilyriski ei ole aina suurin riskitekijä. Painavat säteilysuojauskomponentit irroitettaessa muodostavat työturvallisuusriskin. Säteilysuojauskomponentteja irroittaessa on usein huomioitava lyijyosien käsittely suojaimiä käyttäen. Säteilysuojakomponenttien irroittamisen ja kiinnittämisen jälkeen on huomioitava mahdollinen säteilysuojauksen muuttuminen.

Strontium kalibrointilähde säteilysuojassaan vuodelta 1984. Säteilysuojan päältä mitattu pinta-annosnopeus 1 uSv/h. Puoliintumisaika on 28,8 vuotta.

Syklotronikiihdyttimen säteilysuojatun tilan ovi.